https://www.facebook.com/photo.php?f...8629493&type=1


10007421_10201690051845253_190379298_n.jpg

Reginalt Lambersy

Dit is het resultaat als er elektrisch gevist wordt , niks aan de hand antwoordt de wetenschap , de Vlaamse visser mag enkel vuisten in zijn zakken maken en tegen de muur gaan .......klagen......

This is the result if electric fishing, don't worry, the science, the Flemish Fisher may only make fists in his pockets and against the wall............. (Translated by Bing)
Like Share 10 hours ago

Hessel de Vries likes this.
24 shares
Rik Pype Schandalig !!!!!!!!Outrageous!!!!!!!! (Translated by Bing)
10 hours ago Like
Jan Vanderstichelen Proper... Hollanders?
9 hours ago Like 1

Reginalt Lambersy Mensen die in het vak zitten hebben me toevertrouwd dat electrisch vissen het ganse ecosysteem in de Noordzee naar de vaantjes helpt, nu blijkt de hebzucht de bovenhand te nemen, en willen ze alles leeghalen , zelfs het ILVO ziet alleen maar voordelen in deze DUURZAME visserij , hoe je handig met woorden mensen kan misleiden , ik heb hier 1 woord voor Misdadig ......

People who have entrusted me in the section are that electric fish the whole ecosystem in the North Sea to the banners helps, it now appears the greed to take the upper hand, and they want to clear out everything, even the ILVO sees nothing but benefits in this sustainable fishing, how you're handy with words to mislead people, I have 1 word for Criminal ... ... (Translated by Bing)
9 hours ago Like 4
Belle Luchie mo zeg!!!!
9 hours ago Like
Juri Poublon Ja dat heeft kwantiteit boven kwaliteit! Smakelijk is dit niet.
Yes that has quantity over quality! This is not tasty. (Translated by Bing)